HISTORIE

Moderní administrativní komplex Classic 7 Business Park vznikl rekonstrukcí dvou objektů bývalého holešovického parního mlýna, jejichž historie se začala psát již v roce 1911. Tehdy byl původní mlýnský areál rozšířen o novou mlýnici a skladiště mouky. Dalších větších úprav se holešovický mlýn dočkal po 2. světové válce, kdy bylo v roce 1949 rozhodnuto o první výraznější rekonstrukci, umožňující zvýšit jeho výrobní kapacitu.

Následující léta přinesla změny související s modernizací provozu, např. v roce 1960 byla parní technologie nahrazena elektrickou, ze stavebního hlediska však zůstaly obě budovy zachovány po celou dobu téměř v původní podobě a představují tak jedinečnou ukázku industriální architektury počátku 20. století. Svou původní funkci plnil mlýn až do počátku 21. století, kdy bylo rozhodnuto o přestavbě areálu.